ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :ระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ธรณีวทยา/สมุทรศาสตร์)
ที่อยู่ :๑๓ ซอยรามคำแหง ๒๑ ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
คุณวุฒิ:
B.Sc. (Hons) สมุทรศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร
Ph.D. สมุทรศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร
ตำแหน่ง:
ข้าราชการบำนาญ
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
ตำรา 'สมุทรศาสตร์เคมี' สำนักพิมพ์จุฬา ๓๒๙ หน้า (๒๕๓๒)
Hungspreugs, M., Utoomprurkporn, W., Sompongchaiyakul, P. and Heungraksa, W., 2002. Possible impact of dam reservoirs and river diversions on material fluxes to the Gulf of Thailand. Paper presented at the Sixth Model Estuary Symposium: Large Deltas and their Impacts on the Coastal Zone, Joint Research Centre, Environment Institute, Ispra (VA), Italy, 5-7 July 2000, Marine Chemistry Vol. 79, 3-4, p.185-191.
Hungspreugs, Manuwadi, Wilaiwan Utoomprurkporn and Charoen Nitithamyong. 2000. The Gulf of Thailand, Chapter 73 in ?Seas at the Millennium? Vol. 2. Edited by C. Sheppard, Elsevier Science, p.27-38.
Hungspreugs, M. and Utoomprurkporn, W. 1998. Trace metal contamination in Thai Rivers. Proceedings of the scope International Workshop on Environmental Biogeochemistry, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. 13-18 December 1998, 207-226.
Hungspreugs, M., S. Dharmvanij, W. Utoomprurkporn, and H.L. Windom. 1990. A comparative study of the trace metal fluxes of the Bang Pakong and the Mae Klong Rivers, Thailand. Science of the Total Environment, 97/98, 89-102.
ความเชี่ยวชาญ:
สมุทรศาสตร์เคมี สภาวะแวดล้อมทางทะเล ธรณีเคมีทางทะเล