วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือวิชาการแปลดีเด่นฯ ขอเชิญสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษา หรือนักแปลอิสระ ส่งหนังสือเข้าร่วมการประกวดหนังสือวิชาการแปลดีเด่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒

ดูข่าวทั้งหมด