วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาปรัชญา ทุกสาขาวิชา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน ๑ อัตรา

ดูข่าวทั้งหมด