วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านบัญชี "สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ ตามรายละเอียดในใบบริจาคจตุปัจจัยที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ใบบริจาคจตุปัจจัย.DOC
  • ใบบริจาคจตุปัจจัย.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด