วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567
นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้เข้าตรวจความพร้อมของอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน

นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้เข้าตรวจความพร้อมของอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน หลังจากที่ราชบัณฑิตยสภาได้เข้าทำการซ่อมแซมบูรณะ และอนุรักษ์อาคารโบราณจนคืนสภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้น จักได้เตรียมการตกแต่งภายใน เพื่อใช้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา และสืบทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไปดูข่าวทั้งหมด