วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566
พิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางนฤมล  กรีพร ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนนำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ดูข่าวทั้งหมด