วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๖

นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไป ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ดูข่าวทั้งหมด