วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นางสาวจินดารัตน์  โพธิ์นอก นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ดูข่าวทั้งหมด