วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ (๑ ต.ค. ๖๖) เวลา ๘.๐๐ น. นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง เลขานุการกรม เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครดูข่าวทั้งหมด