วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังดูข่าวทั้งหมด