วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคพาร์กินสันและการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคพาร์กินสันและการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้" ขึ้น ณ ห้องประชุมศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ การประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคพาร์กินสันและการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้" นี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างข้อมูลให้ประชาชนตระหนักเรื่องโรคพาร์กินสันและแนวทางป้องกัน รวมถึงประเมินแนวทางอาการโรคพาร์กินสันได้ในอนาคต โดยช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง โรคสมองเสื่อมในสังคมไทย อะไรที่คนทั่วไปควรรู้, การบรรยาย เรื่อง โรคพาร์กินสันกับสถานการณ์ในประเทศไทย อะไรที่น่าเป็นห่วง และการอภิปราย เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของโรคพาร์กินสันและวิธีป้องกันที่ทำได้จริง ส่วนช่วงบ่ายมีการอภิปราย เรื่อง โรคพาร์กินสันป้องกันได้จริงหรือไม่ แนวคิดการปรับเปลี่ยนวิถีสุขภาพกับความเป็นไปได้ในประเทศไทย, การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันให้ได้เร็วและแม่นยำ ทำอย่างไร ทำทำไม ทำเพื่ออะไร และสังคมได้อะไร และทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคพาร์กินสัน : ถาม-ตอบ และอภิปรายสรุปการประชุม ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้รับชมการถ่ายสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและ Parkinson Chula Fanpage เป็นจำนวนมากดูข่าวทั้งหมด