วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง การเรียนรู้การใช้วิธีการประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่ง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การเรียนรู้การใช้วิธีการประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคกลางและภาคตะวันตก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบ zoom cloud meetings และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 


สนใจสแกนลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือลิงก์ ลงทะเบียนที่  https://forms.gle/TRDYE8ATujJUxMGHA

ดูข่าวทั้งหมด