วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. เวลา ๙.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ดูข่าวทั้งหมด