วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ทักษะการอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและกลอนสุภาพ) โดยได้แข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting​ นั้น 

บัดนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๒๐ คน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. สแกนคิวอาร์โคดหรือคลิกที่ลิงก์ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ ทักษะการอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและกลอนสุภาพ) โดยได้แข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting​ นั้น 

บัดนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๒๐ คน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ปฏิบัติดังนี้ 


๑. สแกนคิวอาร์โคดหรือคลิกที่ลิงก์ 

https://line.me/ti/g2/-bqpmyN03Usn32Prinvb4vmGw-HLexaXJYCbSA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เข้ากลุ่มไลน์ "ชิงชนะเลิศ อ่านออกเสียง ๖๖" เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร


๒. เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

เข้ากลุ่มไลน์ "ชิงชนะเลิศ อ่านออกเสียง ๖๖" เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร

๒. เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ดูข่าวทั้งหมด