วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๖

๖ เมษายน ๒๕๖๖ วันจักรี

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้มอบหมายให้นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน
ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้นำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ดูข่าวทั้งหมด