วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคพาร์กินสัน และการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้ " ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 


ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน QR code ฟรี!! ไม่มีค่าลงทะเบียนดูข่าวทั้งหมด