วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ ทุกสาขาวิชา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน ๑ อัตรา

ดูข่าวทั้งหมด