วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ"ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เสร็จสิ้นแล้วนั้น


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

๑. เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ  พงษ์สมบูรณ์  โรงเรียนวัดโบสถ์  จังหวัดสิงห์บุรี

๒. เด็กชายฐิติภพ  ไชยสีหา  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  จังหวัดชลบุรี

๓. เด็กหญิงณัฎฐกมล  พินิจกิจ  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ ๕๒  จังหวัดอุทัยธานี

๔. เด็กหญิงนัซมี  ดือมาลี  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์)  จังหวัดสระบุรี

๕. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวใบ  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์  จังหวัดสระบุรี

๖. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แก่นยิ่ง  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)  จังหวัดนครสวรรค์

๗. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  แก้วเกตุรัตนกุล  โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  จังหวัดนครสวรรค์

๘. เด็กหญิงวิภาวี  คีรีญา  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  จังหวัดตาก

๙. เด็กชายวิภูเมธ  การวิทยี  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เด็กชายสิริพงษ์  เลี้ยงบุญเลิศชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทาลัย  กรุงเทพมหานคร


นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๖ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย 

โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น.PDF
  • กำหนดการ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น".PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด