วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาวมลงนามถวายพระพร

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยดูข่าวทั้งหมด