logo
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


        เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี และมีพระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (เล็ก ฐิตปุญโญ) พระราชาคณะ ชั้นสามัญ เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน เจ้าอาวาสวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 


สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินถวายพระราชกุศลรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๒,๐๔๙ บาท (ยอด ณ วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๕)


ดูข่าวทั้งหมด