วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

อ่านและดาวโหลดไฟล์ได้ดังนี้ 


หนังสือนานาสาระไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1KLwCChJUIBwbu2YIm7WyKnEzKEfrL4Pc/view?usp=sharing


หนังสือนานาสาระภาษาและหนังสือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/17PK8-FgQa9VGuDJSzxQLh9hoL1jF1Pmo/view?usp=sharingดูข่าวทั้งหมด