วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญสมัครร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “บทบาทของภิกษุและสตรีในวรรณกรรมพุทธศาสนา” ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยผู้ที่สมัครร่วมงานแล้วลงทะเบียนร่วมงานในวันดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์

        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Forms ได้ทางลิงก์ https://forms.gle/uAbtqeYHqh49oq7Y9 หรือสแกน QR
Code 
ในภาพประชาสัมพันธ์ *รับจำนวนจำกัด ๒๕๐ คน*

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

        ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้อีกช่องทางหนึ่ง
ดูข่าวทั้งหมด