logo
วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ (ทักษะการอ่านออกเสียง)ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ชิงทุนการศึกษาและรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
รับสมัครจำนวน ๑๐๐ คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมื่อครบจำนวน ๑๐๐ คน จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/9EjEXa1rDAHUUNFd9

รายละเอียดตามภาพและไฟล์แนบ