logo
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๒ ส.ค. ๖๑) เวลา ๗.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วยดูข่าวทั้งหมด