วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้สำนักงานราชบัณฑิต สู้ภัยโควิด-๑๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔๐๓ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสที่เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน ๓,๕๐๐ ชิ้น ให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในการนี้ ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้มอบเงินให้แก่สภาสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าดูข่าวทั้งหมด