วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตั้งแต่บ่าย ๔ พ.ค. ๖๒ เป็นต้นไป)ดูข่าวทั้งหมด