วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอุดมธานี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖, ๒๐๐๖, ๒๐๐๙, ๒๐๒๕


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • ดูข่าวทั้งหมด