logo
วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
พิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน

วันนี้ (๒๙ ม.ค. ๖๓) เวลา ๙.๐๙ น. ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีพิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด