วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๔ ภาคกลาง ภาคตะวัออก และ ภาคตะวันตกวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕