วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน ๒ อัตรา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ใบสมัครเป็นราชบัณฑิต.PDF