วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหารหัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ (รอบแรก)