สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ยอดเยี่ ยม เทพธรานนท์ 151 วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙ เด็ก ป.๒ ตรวจสอบรอยแยกรอยร้าวอาคารอย่างไร บ้านที่มีรอยแยกรอยร้าว บางครั้งก็จะขีดเส้นวัดดูยากเหมือนกัน เพราะลักษณะการแตกแยก อาจจะเป็นการเคลื่อนตัวของอาคารหรือแตกอย่างไม่มีระบบ จนเด็กนักเรียนประถมหนึ่งก็งงเหมือนกัน จึงต้องใช้ความรอบรู้ของเด็กนักเรียนประถมสอง เพราะเขาก็จะไปซื้อกระจกแผ่นบาง ๆ เล็ก ๆ (เรียกว่า กระจกสไลด์ ส� ำหรับดูกล้องขยาย) แล้วเอามาติดกาวอย่างดีที่ริมทั้ง ๒ ด้าน เอากระจกนั้นคาบทาบไว้ กับรอยที่แตกแยก แล้วก็จดวันที่ไว้ หากทิ้งไว้หลายวันก็มาดูที่กระจกนั้น หากกระจกยังดีอยู่ก็แสดงว่าอาคารไม่มีการทรุดตัว หรือรอยแตกไม่มีการขยายออกไป แต่ถ้าแผ่นกระจกนั้นแตก เด็กนักเรียนประถมสองก็จะทราบว่า อาคารบ้านเขามีการเคลื่อนตัวแตกร้าวออกไปเรื่อย ๆ เขาก็จะไปปรึกษานายช่างผู้รู้หรือวิศวกร

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=