2707_9703

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๑ เมษายน ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบัณฑิตยสถานจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๗๘ ซึ่งตรงกับวัน ที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน พร้อมทั้งจัดพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ราชบัณฑิตยสถานทุกคน *** นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และนางทิพาภรณ ธารีเกษ หัวหน าฝ ายประชาสัมพันธ ได รับมอบ หมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ร วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ เดลินิวส ครบรอบป ที่ ๔๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=